Cel działalności firmy IPT Advanced

Założona w 2014 roku IPT Advanced jest spółką celową wywodzącą się z firmy InPhoTech Sp. z o.o., powołaną w celu wdrażania technologii fotonicznych dla potrzeb medycznych oraz zastosowań w kosmetyce.

Głównym zadaniem IPT Advanced jest opracowywanie innowacyjnych źródeł światła pracujących w zakresach od UV do IR – zarówno wąskopasmowych jak i szerokopasmowych oraz komponentów i urządzeń tworzonych na bazie tych źródeł. Spółka pracuje również nad wykorzystaniem nowoczesnych technik do konstrukcji prototypów obudów dla urządzeń stosowanych w ekstremalnych warunkach.

Product Image
Product Image

Strategia rozwoju spółki IPT Advanced przewiduje również rozpoczęcie zaawansowanych prac mających na celu opracowanie innowacyjnych preform dedykowanych do światłowodów mikrostrukturalnych, innych niż obecnie stosowane, oparte na metodzie „stack and drew”. W celu zapewnienia wymiany doświadczeń naukowych oraz podnoszenia kwalifikacji naszego zespołu spółka nawiązała współpracę z jednym z najlepszych ośrodków badawczo-naukowych w Europie, zajmującym się technologią światłowodową - Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Spółka IPT Advanced jest również członkiem Klastra Fotoniki i Światłowodów, co zdecydowania ułatwia transfer opracowanych rozwiązań do przemysłu i zapewnia właściwe wsparcie przy wszelkich działaniach związanych z procesem komercjalizacji.