2. MATERIAŁY


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z dostawą materiałów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.2 RPO WL 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dane materiały są wykorzystywane do realizacji projektu


Załączniki:
Materiały

Data publikacji ogłoszenia: 03.10.2016 r.