SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Innowacyjny kompaktowy oświetlacz UV do terapii schorzeń dermatologicznych” w ramach działania 1.2 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowane ze środków europejskich.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.

  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy