4. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu: „Innowacyjny kompaktowy oświetlacz UV do terapii schorzeń dermatologicznych”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 2016/11/21/1
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik zapytania ofertowego nr 2016/11/21/1
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.