1. APARATURA - SZACOWANIA


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu


Załączniki:
Wynajem specjalistycznej aparatury do mikroobróbki termiczno- mechanicznej światłowodów specjalnych, w tym mikrostrukturalnych

Data publikacji ogłoszenia: 21.02.2019 r.


Wynajem modułu do mikroobróbki termicznomechanicznej

Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2019 r.


Wynajem specjalistycznego modułu do pomiaru parametrów włókien specjalnych

Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2019 r.