2. Usługi Ekspertyzy - SZACOWANIA


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z materiałami niezbędnymi do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dane materiały są wykorzystywane do realizacji projektu


Załączniki:
Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu.

Data publikacji ogłoszenia: 24.09.2020 r.