SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” w ramach działania 4.1 POIR 2014 – 2020, współfinansowane ze środków europejskich.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.

  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy