Projekt „Rozwój infrastruktury B+R zwiększający prorynkową aktywność badawczą firmy IPT Advanced Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Rozwój infrastruktury B+R zwiększający prorynkową aktywność badawczą firmy IPT Advanced Sp. z o.o.”

Beneficjent: IPT Advanced Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 3 069 957, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 747 130, 00 PLN

Celem projektu jest zakup i uruchomienie unikalnej w skali kraju aparatury umożliwiającej tworzenie prototypów precyzyjnych układów mechaniczno-optycznych wysokiej jakości, w szczególności do zastosowań w medycynie.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie projektowanie i wytworzenie unikatowych urządzeń prototypowych integrujących w sobie precyzyjną optykę i optykę światłowodową z elementami mechanicznymi. Dzięki realizacji projektu możliwa również będzie funkcjonalizacja urządzeń światłowodowych i zabezpieczenie trwałości ich struktury w docelowym środowisku pracy.  Efektem końcowym będzie uzyskanie możliwości świadczenia usług wspierających ośrodki zarówno przemysłowe jak i akademickie we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań z zakresu integracji optyki z mechaniką.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl