Projekt „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości”

Product Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Projekt: „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości”

Beneficjent: IPT Advanced Sp. z o. o., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Kwota całkowita: 4 001 875,00 zł

Kwota dofinansowana: 3 375 093,75 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii światłowodowej dedykowanej do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym.

Integracja światłowodów z materiałem konstrukcyjnym pozwoli na dostarczenie użytkownikom wielu informacji o stanie oraz warunkach pracy danego elementu. Powstały w ten sposób inteligentny materiał znajdzie zastosowanie w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym możliwa będzie szybka i prowadzona w czasie rzeczywistym ocena stanu struktury. Informacje gromadzone przez rozłożone czujniki światłowodowe poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą koszty eksploatacji, a także pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat wytrzymałości kompozytowych materiałów konstrukcyjnych. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów działających w takich branżach jak lotnictwo, kosmonautyka, motoryzacja, transport morski i kolejowy, a także energetyka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Szacowania dotyczące projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy
  4. Zatrudnienia
  5. Wynajem
  6. Promocja projektu