1. APARATURA


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.2 RPO WL 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu


Załączniki:
Aparatura

Data publikacji ogłoszenia: 23.05.2017 r.