3. USŁUGI/EKSPERTYZY


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z ekspertyzami i usługą niezbędną do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.2 RPO WL 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dane ekspertyzy i usługa są wykorzystywane do realizacji projektu


Załączniki:
Usługi/Ekspertyzy

Data publikacji ogłoszenia: 26.06.2017 r.