3. USŁUGI/EKSPERTYZY


Przedmiotem zamówienia 20.07.2017/1 jest wykonanie w ramach projektu:

  1. Ekspertyzy mającej na celu określenie wymagań dotyczących parametrów optycznych wiązki świetlnej do terapii schorzeń skóry.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie substancji chemicznych, które wspomagają lecznicze działanie oświetlacza UV
  3. Usługi opracowania materiału do zabezpieczenia oświetlacza UV.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2017 r.

Wynik postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Data publikacji ogłoszenia: 20.08.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 22.08.2017/1 jest wykonanie w ramach projektu:

  1. Ekspertyzy mającej na celu określenie wymagań dotyczących parametrów optycznych wiązki świetlnej do terapii schorzeń skóry.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie substancji chemicznych, które wspomagają lecznicze działanie oświetlacza UV
  3. Usługi opracowania materiału do zabezpieczenia oświetlacza UV.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 22.08.2017 r.

Wynik postępowania:

Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 25.09.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/04/11/1 jest wykonanie w ramach projektu:

  1. Ekspertyzy mającej na celu określenie wymagań dotyczących parametrów optycznych wiązki świetlnej do terapii schorzeń skóry.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie substancji chemicznych, które wspomagają lecznicze działanie oświetlacza UV
  3. Usługi opracowania materiału do zabezpieczenia oświetlacza UV
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Zmiana:

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 20.04.2018 r.

Wynik postępowania:

Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2018 r.