4. ZATRUDNIENIA


Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/4 w ramach ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018 r.


Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.12.2018Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/3 w ramach ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych - lider. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018 r.
Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.12.2018Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/2 w ramach ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018 r.
Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.12.2018Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/1 w ramach ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018 r.
Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.12.2018