5. WYNAJEM


Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznego modułu do mikroobróbki termicznomechanicznej światłowodów specjalnych.Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2019 r.

Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 19.09.2019 r.


Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznego modułu do pomiaru parametrów włókien specjalnych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 11.09.2019 r.

Wynik postępowania:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 20.09.2019 r.


Przedmiotem zamówienia 2019/11/22/1 jest wynajem specjalistycznego modułu do mikroobróbki termicznomechanicznej światłowodów specjalnych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2019 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 05.12.2019 r.


Przedmiotem zamówienia 2019/11/22/2 jest wynajem specjalistycznego modułu do pomiaru parametrów włókien specjalnych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2019 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 04.12.2019 r.